گشایش اعتبار

کی از روش های پرداخت در مبادلات بین المللی اعتبار اسنادی است که بانک بنا بر درخواست خریدار در مقابل اسناد مقرر شده مطابق با نوع شرایط اعتبار ، مبلغ را به فروشنده حواله می کند.درواقع بانک بین خریدار و فروشنده تعهد می کند و حتی اگر خریدار نتواند پول را بپردازد بانک به جای او پرداخت می کند.دو دسته اعتبار اسنادی داریم: اعتبار اسنادی وارداتی و اعتبار اسنادی صادراتی »اعتباری که برای واردات کالا به کشور گشایش میشود از نوع وارداتی می باشد

شرایط و ضوابط گشایش اعتبار اسنادی

انجام ثبت سفارش، اخذ مجوزهای قانونی، نداشتن بدهی معوق نزد هر بانکی ، ارائه وثیقه ، پرداخت کارمزد بانکی و تامین مبلغ پیش پرداخت به شکل ریالی یا ارزی، ترخیص کالا  و و ارائه شماره کوتاژ به شعبه جهت رفع تعهد ارزی.

انواع گشایش اعتبار اسنادی lc

  • گشایش اعتبار اسنادی دیداری

مبلغ پیش پرداخت را در زمان گشایش اعتبار مشتری تامین می کند و مابقی را هنگام تحویل اسناد و بعد از رسیدن اسناد حمل یا مشتری تامین می کند یا بانک تسهیلات به مشتری می دهد.

  • گشایش اعتبار اسنادی مدت دار

در این روش، بانکی که خریدار از آن تسهیلات گرفته، وجه کالا را به صورت نقد با توجه به شرایط اعتبار (در مقابل ارائه اسناد) به فروشنده پرداخت می کند وبازپرداخت اصل و فرع تسهیلات طی 6 ماه توسط بانک تسهیلات گیرنده پرداخت می شود .که در این روش از خطوط اعتباری کوتاه مدت ریفاینانس استفاده می کنند.

  • گشایش اعتبار اسنادی قابل برگشت

خریدار و بانک در این نوع روش ، بدون اطلاع فروشنده می توانند شرایط اعتبار را تغییر بدهند و استفاده چندانی از این روش نمیشود

  • گشایش اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت

این روش مورد قبول فروشندگان است که هر نوع تغییری در شرایط اعتبار با هماهنگی فروشنده انجاممی شود

  • گشایش اعتبار اسنادی تائید شده

اگر فروشنده بانک خریدار را تائید نکند خریدار باید اعتبار گشایش شده نزد بانک را به بانک دیگری که مورد نظر فروشنده است برای تائید ببرد.

  • گشایش اعتبار اسنادی قابل انتقال

فروشنده حق انتقال بخش یا تمام اعتبار را به کس دیگری دارد و برعکس این هم می شود اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال

  • گشایش اعتبار اسنادی یوزانس

فروشنده به خریدار مهلت می دهد که پس از فروشکالا در کشور مقصد مبلغ اعتبار را بپردازد نه بعد از تحویل گرفتن اسناد حمل

جهت هماهنگی برای گشایش اعتبار اسنادی با شرکت ترخیص کاران آریان کیان تماس حاصل نمایید.

There are many options available if you want to hire someone to write an essay for you for no cost. There are numerous https://bulkquotesnow.com/successful-business-tricks-for-scholars/ websites where you can hire writers to aid you in your writing assignment. But what happens if isn’t possible to commit the necessary time? WriteMyEssay.com can assist you if that’s the case. They usually offer an initial trial to check out the process. Furthermore, because the cost is different, they could be very reasonable.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.