ورود موقت

ورود موقت کالا رویه ای است که از طریق آن می توان انواع کالاها را برای دوره ای مقرر به داخل کشور وارد کرد، در حالی که از پرداختِ حقوق تعلق گرفته به ورود قطعی، معاف شوند.

در رویه واردات قطعی، کالاها برای مصرف به طور دائم به کشور وارد می شوند و تمام هزینه ها برایشان پرداخت می شود. ولی در حالت ورود موقت، واردکننده از پرداخت این تعهدات معاف شده است.

با این حال، تشریفات گمرکی برای تمامی کالاها، چه ورود موقت و چه ورود قطعی، اجرا می شود، و ترخیص کالا تنها با تنظیم و ارسالِ اظهارنامه صورت می گیرد. البته، براساس بخشنامه گمرکی، کالاهایی که برای ورود موقت به تأمین ارز نیاز نداشته باشند، مشمول ضوابط ثبت سفارش نمی شوند.

برایورود موقت کالا، صاحب کالا یا نماینده قانونی تضمین می دهد، طی زمانی که در پروانه مشخص شده است، کالای خود را از طریق مجاز از کشور خارج کند.

در سیستم ATA ، کالا برای مدت محدود، بدونِ الزام پرداختِ تعهدات و مالیات ورود، به یک منطقه آورده می شود. در این حالت، کالاها ممکن است جهتِ تعمیر شدن، تولید و بسته بندی، حضور در نمایشگاه، یا به عنوان ابزارِ کار … به صورت اِی.تی.اِی وارد شوند. سیستم ATA از نظر بین المللی دارای ارزش تضمین شده است و از روش های معتبر برای واردات محصول به شمار می رود. در ایران، اتاق بازرگانی مرجع صادرکننده ی دفترچه ATA‌ است.

در ورود موقت، کالایی از مبدأ صادرکننده، برای مدتی مشخص و به شرط ارسال مجدد، به مقصد واردکننده فرستاده می شود. بدین شکل، برای ورود موقت می توان مراحل زیر را در نظر گرفت:

  • درخواست گواهی ATA از انجمن تأیید شده توسط کشور صادرکننده
  • اخذ تضمین از کشور واردکننده
  • ارائه گواهی تأیید شده به گمرک
  • بررسی کالا و گواهی ارائه شده جهت ترخیص

ورود موقت به دلایل مختلفی انجام می شود، و در نتیجه، مدت زمان آن نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال، اگر کالا برای حضور در نمایشگاه وارد شده باشد، ممکن است این مدت تا یک ماه، و اگر برای تجهیز پروژه‌های عمرانی باشد ممکن است تا چندین سال نیز طول بکشد. همچنین، مدت زمان پروانه های ورود موقت قابل تمدید نیز می باشد.

از طرف دیگر، امکان قطعی نمودن پروانه ورود موقت نیز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است که با ثبتِ درخواست و طی شدنِ مراحل اداری قابل انجام است.